Xem Cung Mệnh

Chắc chắn bạn chưa biết về cách tính cung mệnh này

Hai tuổi khắc nhau thì cho là không hợp không thể lấy nhau. Điều này chưa hoàn toàn chính xác bởi tuổi khắc nhưng cung mệnh hợp vẫn khá tốt. Cách tính cung mệnh theo năm sinh Bát quái chia thành 8 cung mệnh: Càn, Khôn, Chấn, Cấn, Đoài, Ly, Khảm, Tốn. Cung mệnh gồm

Xem năm sinh là biết ngay vợ chồng lấy nhau hợp hay không – Phần 1

Nếu hai người không hợp tuổi nhau, nhẹ thì cãi vã, khắc khẩu. Lớn thì lục đục, làm ăn lụi bại, thậm chí có thể chia lìa nhau. Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Chấn • Chồng Chấn lấy vợ cung Ly (Sanh khí): Mạng phú quý, vợ chồng chung thủy. •

Xem năm sinh là biết ngay vợ chồng lấy nhau hợp hay không – Phần 2

Người Việt xưa rất coi trọng việc xem tuổi vợ chồng, xem bói tình yêu trước khi kết hôn. Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Ly • Chồng Ly lấy vợ cung Chấn (Sanh khí): Hai vợ chồng lấy nháu sẽ ý hợp tâm đầu, trọn đời nhàn hạ. • Chồng Ly