Sinh năm 1984 có nên kết hôn năm 2019 không ?

Theo dân gian vẫn lưu truyền tục cưới hỏi tránh tuổi Kim Lâu là lấy tuổi mụ của con gái chia cho 9.

Khi chia nếu dư 1 là phạm phải Kim lâu thân sẽ gây họa cho người chồng, nếu dư 3 là phạm Kim lâu thê gây hại cho người vợ, còn nếu dư 6 là phạm Kim lâu tử gây hại cho con của người chủ, nếu dư 8 là phạm kim lâu lục súc sẽ gây tai họa cho vật nuôi trong nhà, riêng trường hợp này có phạm cũng không sao bởi nếu bạn không phải là người chăn nuôi hay người quá yêu quý động vật và không nuôi vật nuôi trong nhà. Nếu chia hết hoặc có số dư khác các số nêu trên là tốt và không phạm vào Kim lâu. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân

Bạn sinh ngày 01/06/1984 ( DL) – Tức ngày 3/5/1984 (AL) – Tuổi

Năm định cưới hỏi là: 2019 (AL) – Bạn 36 tuổi

Như vậy theo quan niệm dân gian tuổi bạn không phạm Kim Lâu, do đó tốt để tiến hành cưới hỏi.

Các năm cưới hỏi không phạm Kim Lâu tốt với tuổi của bạn là:2019

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *