Sự Hợp – Xung giữa tuổi cha mẹ và con cái cần phải biết

Vẫn biết rằng “con cái là của trời cho”, nghĩa là trời cho đến đâu thì hưởng đến đấy. Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng, nếu sinh con khắc với tuổi cha mẹ và các thành viên trong gia đình thì cuộc sống sẽ thêm phần chật vất, cả đời sống trong nghèo khó, gia đình lục đục không hạnh phúc.

Young Asian family of three sleeping in bed

Xem sự Hợp – Xung giữa tuổi cha mẹ và con cái theo Địa Chi: Để xem tuổi của bố mẹ có xung khắc với tuổi của con hay không, chúng ta sẽ căn cứ trên mối quan hệ giữa các cặp địa chi, bao gồm những bộ hợp xung như sau: – 3 bộ tứ hành xung: Dần – Thân, Tị – Hợi; Thìn – Tuất, Sửu – Mùi; Tý – Ngọ, Mão – Dậu – 4 cặp địa chia tạo thành tam hợp: Thân – Tý –Thìn; Dần – Ngọ – Tuất ; Hợi – Mão – Mùi; Tị – Dậu – Sửu – 6 cặp địa chi tạo thành nhị hợp: Sửu – Tý; Dần – Hợi; Tuất – Mão; Dậu – Thìn; Tị – Thân; Ngọ – Mùi – 6 cặp địa chi tại thành lục hại: Dậu – Tuất; Thân – Hợi; Mùi – Tý; Ngọ – Sửu; Tị – Hợi; Mão – Thìn

Xem sự Hợp – Xung giữa tuổi cha mẹ và con cái theo Thiên Can: Thiên can hay Địa can được hình thành trên cơ sở 5 hành phối hợp với âm dương tạo ra, bao gồm 10 yếu tố: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can cũng phối hợp được với Ngũ hành và Âm Dương
Trong Thiên Can có 4 cặp tương xung (xấu) và 5 cặp tương hóa (tốt) được dùng làm cơ sở để lựa chọn năm sinh phù hợp: – 4 cặp tương xung (xấu): Giáp xung Canh, Ất xung Tân, Bính xung Nhâm, Đinh xung Quý. – 5 cặp tương hóa (tốt): Giáp – Kỷ hoá Thổ, Át – Canh hoá Kim, Bính – Tân hoá Thuỷ, Đinh – Nhâm hoá Mộc, Mậu – Quý hoá Hoả.

Xem sự Hợp – Xung giữa tuổi cha mẹ và con cái theo Ngũ hành: Trong việc xem tuổi, ngũ hành bản mệnh là yếu tố đầu tiên được xem xét khi chọn năm sinh con. Ngũ hành trong phong thủy bao gồm 5 yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành như sau: Tương sinh: Kim sinh Thủy – Thủy sinh Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa sinh Thổ – Thổ sinh Kim Tương khắc: Kim khắc Mộc – Mộc khắc Thổ – Thổ khắc Thủy – Thủy khắc Hỏa – Hỏa khắc Kim Tính năm sinh con theo ngũ hành là chỉ cần lựa chọn năm sinh của con không khắc với bố mẹ và ngược lại. Trong tử vi, con khắc bố mẹ gọi là Tiểu Hung, bố mẹ khắc con là Đại Hung, nên nếu trường hợp buộc phải lựa chọn mà không tránh được hung thì nên chọn Tiểu Hung sẽ đỡ xấu hơn nhiều.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *